Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Seminarium Wydziałowe

czwartek, 6 Wrzesień, 2018
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się w czwartek 13 września o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie prof. Magnus M. Halldorsson z Uniwersytetu w Reykjaviku, który wygłosi wykład pt. "The algorithmic study of wireless networking". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: Wireless communication has had tremendous impact on our lives and promises to feature prominently in future technologies, such as the Internet-of-Things.
We are interested here in addressing fundamental wireless networking

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców

czwartek, 26 Lipiec, 2018
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na projekty badawcze dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 lat). Wnioski należy składać do 16 września 2018r. w sekretariatach obu instytutów. Dokumenty w załączeniu:

Konferencja QUALICO 2018 na naszym Wydziale

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018
logotyp organizacji International Quantitative Linguistics Association
W najbliższy czwartek rozpocznie się w Instytucie Informatyki konferencja lingwistyki matematycznej QUALICO organizowana przez nasz Wydział, Wydział Filologiczny UWr. oraz International Quantitative Linguistics Association. Konferencję poprzedzą warsztaty i konkurs lingwistyki matematycznej.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizowany wraz z BZ WBK

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018
logotyp Banku Zachodniego WBK
Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyki i Informatyki podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020 konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Co roku odbywać będą się 4 takie konkursy:

  1. na najlepszą pracę licencjacką (lub inżynierską) z informatyki,
  2. na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  3. na najlepszą pracę magisterską z informatyki,
  4. na najlepszą pracę magisterską z matematyki.
W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Pierwsza edycja konkursów będzie dotyczyła prac obronionych w okresie od 16.09.2017 do 15.09.2018, rozpocznie się 16.09.2018 i zakończy Finałem Konkursu, który odbędzie się w październiku bieżącego roku (dokładna data zostanie podana przed 15 września).

Stypendium w projekcie naukowym Jana Otopa

wtorek, 19 Czerwiec, 2018
W ramach projektu „Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania" ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 36 miesięcy. Zadania badawcze projektu to
  • Badanie możliwości uczenia się specyfikacji ilościowych.
  • Rozwój metod weryfikacji specyfikacji ilościowych.
  • Interpretacji odpowiedzi zwróconych w procesie weryfikacji ilościowej.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu i udokumentowany dorobek naukowy. Powinien wykazać się znajomością zagadnień z teorii automatów oraz logiki oraz władać językiem angielskim.

Strony