Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Zarządzenie Dziekana dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć.

środa, 18 Marzec, 2020
Poniżej zamieszczamy treść Zarządzenia Dziekana WMiI.

Załącznik nr 1

Skan zarządzenia.

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 29/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:
 1. W okresie wyznaczonym przez w/w zarządzenie zajęcia prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki oraz osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzące zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki:

  Zarządzenie dotyczące wstępu do budynków Wydziału

  poniedziałek, 16 Marzec, 2020
  Od dnia 16 marca 2020 do odwołania budynki Wydziału Matematyki i Informatyki są zamknięte dla osób postronnych. Wstęp do budynków mają:
  • pracownicy i doktoranci Wydziału;
  • portierzy;
  • osoby, które są na liście wcześniej przekazanej na portiernię.
  Pozostałe osoby (studenci, dostawcy, etc.) mogą wejść na teren Wydziału tylko razem z pracownikiem wydziału.

  Osoby mające szczególny powód aby uzyskać wstęp do budynku powinny skontaktować się z z-cą dyrektora do spraw ogólnych odpowiedniego instytutu (dr Marcin Młotkowski marcinm@cs.uni.wroc.pl w przypadku II ; dr hab. Maciej Paluszyński maciej.paluszynski@uwr.edu.pl w przypadku IM), który może umieścić ich nazwisko na tej liście.

  Zajęcia dydaktyczne zawieszone

  środa, 11 Marzec, 2020
  W związku z komunikatem KRUWIO od dnia 11 marca 2020 zajęcia prowadzone w tradycyjnej formie na Wydziale Matematyki i Informatyki zostają zawieszone.

  Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów i zarządzeń władz Wydziału w sprawie zmian w organizacji semestru letniego.

  Dzień Drzwi Otwartych na Wydziale Matematyki i Informatyki

  poniedziałek, 9 Marzec, 2020
  PROGRAM DRZWI OTWARTYCH:

  INFROMATYKA
  Instytut Informatyki (ul. Joliot-Curie 15, sala 119)

  • 11:30  Powitanie. O Instytucie Informatyki UWr.
  • 11:45  Tomasz Drab – „Moja jest tylko racja i to święta racja...”. Komputer w służbie dyskursu.
   „Matematyka jest nam potrzebna, żeby nauczyć się prowadzić dyskurs. […] Uczy nas rozumowania, odróżniania prawdy od nieprawdy, argumentowania”. Podczas pokazu, na przykładzie systemu Coq, zobaczymy, jak komputer może weryfikować naszą argumentację i w interaktywny sposób pomagać nam w prowadzeniu precyzyjnych rozumowań, a są to umiejętności przydatne w życiu osobistym i zawodowym (nie tylko w pracy programisty czy naukowca).

  Dwa stypendia w projekcie Maszyny abstrakcyjne dla języków programowania: podejście derywacyjne

  niedziela, 1 Marzec, 2020
  W ramach projektu NCN Maszyny abstrakcyjne dla języków programowania: podejście derywacyjne kierowanego przez prof. Witolda Charatonika można ubiegać się o dwa stypendia doktoranckie.

  Wymagania:
  • Status doktoranta na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Dobra znajomość asystenta dowodzenia twierdzeń Coq.
  • Znajomość maszyn abstrakcyjnych dla języków programowania.
  • Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
  • Doświadczenie w pracy naukowej.
  Opis zadań:
  • Praca badawcza w ramach projektu, z naciskiem na konstrukcję, analizę i optymalizację maszyn abstrakcyjnych dla strategii hybrydowych oraz implementację wybranych maszyn i strategii w~systemie Coq.

  Strony