Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Habilitacja Barbary Majcher-Iwanow
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Macjher-Iwanow_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_nadani.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Zakrzewski_UW.pdf
PDF icon Majcher-Iwanow_habilitacja_recenzja_Adamowicz_IMPAN.pdf
Habilitacja Romana Wencla
PDF icon Wencel_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Kasjan_UMK.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Nowak_UJ.pdf
PDF icon Wencel_habilitacja_recenzja_Idziak_UJ.pdf
Habilitacja Pawła Woźnego
PDF icon Woźny_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Zgliczyński_UJ.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Szwarc_UWr.pdf
PDF icon Woźny_habilitacja_recenzja_Plaskota_UW.pdf
Habilitacja Łukasza Kaisera
PDF icon Kaiser_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_nadanie.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Bojańczyk_UW.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Marcinkowski_UWr.pdf
PDF icon Kaiser_habilitacja_recenzja_Kozik_UJ.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Terlikowskiego
PDF icon Terlikowski_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Terlikowski_habilitacja_odmowa.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Światosława Gala
PDF icon Gal_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Gal_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Gal_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Krzysztof Pawałowski - UAM.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Michael Kapovich-UC.pdf
PDF icon Gal-recenzja prof. Barbara Opozda-UJ.pdf
PDF icon Uchwała NR 20 - 2015 z dnia 16-06 w sprawie nadania Światosławowi Galowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Artura Jeża
PDF icon Jeż_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Czumaj_Warwick_Univ.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzjaa-prof. Sankowski_UW.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_recenzja-prof. Schmidt_Goethe_Univ._Frankfurt_am_Main.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_nadanie_stopnia.pdf
PDF icon Jeż_habilitacja_wyróżnienie.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Biernackiego
PDF icon Biernacki-wniosek.pdf
PDF icon Biernacki-autoreferat.pdf
PDF icon Biernacki-komisja.pdf
PDF icon Biernacki-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Grzegorza Stachowiaka
PDF icon Stachowiak-habilitacja-wniosek.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-autoreferat.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-komisja.pdf
PDF icon Stachowiak-habilitacja-uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Mirka
PDF icon Mirek_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_uchwała_nadanie_stopnia.pdf
PDF icon Mirek_habilitacja_uchwała_wyróżnienie_osiągnięcia_naukowego.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Paluch
PDF icon Paluch_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Paluch_habilitacja_uchwała .pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Borodulina-Nadziei
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Borodulin-Nadzieja_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Wnuka-Lipińskiego
PDF icon Wnuk_Lipiński_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Wnuk-Lipiński_habilitacja_uchwała.pdf
Postępowanie habilitacyjne dra Jana Otopa
PDF icon Otop_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Otop_habilitacja_harmonogram.pdf
Postępowanie habilitacyjne dr Ganny Lytovej
PDF icon Lytova_habilitacja_wniosek.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_autoreferat.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_komisja.pdf
PDF icon Lytova_habilitacja_harmonogram.pdf
Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus