Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Grudzień 3, 2014

II otwarta debata interdyscyplinarna z udziałem przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych odbyła się 22 IX:

Impreza zorganizowana została w ramach Europejskiego Roku Mózgu. W trakcie dyskusji od przedstawicieli różnych dyscyplin można było dowiedzieć się, jak wykorzystuje się logikę w różnych dyscyplinach nauki. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki jest wpływ logiki na życie codzienne np. w sferze etyki, orzecznictwa sądowego, dysputy społecznej lub przeszukiwania internetu. Druga część relacji video z debaty: