Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

niedziela, Listopad 3, 2019
Fotografia Barbary Jasiulis-Gołdyn en fais na tle zieleni.
Barbara Jasiulis-Gołdyn z Instytutu Matematycznego została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "naukowiec przyszłości" za realizację projektu "Pierszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania". Rozstrzygnięcie konkursu w listopadzie.

Więcej informacji o nagrodzie.