Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku matematyka na UWr

piątek, 30 Kwiecień, 2010
Matematyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Prof. Ludomir Newelski laureatem nagrody FNP 2001

czwartek, 5 Grudzień, 2002

W 2001 roku prof. Ludomir Newelski został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskiej Nagrody Nobla) w dziedzinie nauk ścisłych. Nagroda została przyznana za prace dotyczące logicznych podstaw matematyki, a wiążą się z klasyfikacją modeli teorii pierwszego rzędu. Ich głównym przedmiotem jest hipoteza Vaughta, odnosząca się do liczby modeli przeliczalnych teorii matematycznej.

Strony