Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Wykład im. Władysława Orlicza wygłosi prof. Bożejko

poniedziałek, 9 Listopad, 2015
Orlicz

XXIII Wykład im. Władysława Orlicza zatytułowany "Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa", wygłosi prof. dr hab. Marek Bożejko z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład odbędzie się 4 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najlepsze prace magisterskie z zastosowań matematyki

wtorek, 24 Listopad, 2015
PTM
Laureatami XLIX Konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddziału Wrocławskiego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki w kategorii zastosowania matematyki w 2015 roku zostali studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego:
  • Grzegorz Łoś (II nagroda), Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych, opiekun naukowy: dr Paweł Lorek;
  • Tomasz Dąbrowski (III nagroda), Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach, opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Szekli.
Ponadto wyróżnienie w konkursie zdobyły

Rozstrzygnięto konkursy na projekty naukowe NCN

czwartek, 19 Listopad, 2015
NCN logo
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy na prowadzenie badań naukowych ogłoszone w marcu 2015 r. Wśród laureatów znajdują się pracownicy i doktoranci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursach Opus i Preludium granty otrzymali

Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

czwartek, 19 Listopad, 2015
Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
Z okazji Święta Uniwersytetu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe w 2014 roku:
  • nagrody naukowe otrzymali: dr hab. Artur Jeż, prof. Tomasz Jurdziński, dr Damian Osajda, prof. Grzegorz Plebanek, prof. Ryszard Szwarc, dr Anna Wysoczańska-Kula;
  • nagrodę dydaktyczną otrzymał mgr Tomasz Wierzbicki;
  • nagrody organizacyjne otrzymali: prof. Dariusz Buraczewski, dr Przemysława Kanarek, dr Przemysław Klusik, dr Jan Kraszewski, prof. Krzysztof Loryś.

Nagroda NCN dla Piotra Śniadego

czwartek, 8 Październik, 2015
Sniady

Prof. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych. Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Strony