Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dziekan Wydziału

Tomasz Jurdziński

prof. dr hab. Tomasz Jurdziński

email Tomasz.Jurdzinski(at)cs.uni.wroc.pl

przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się

wwwhttp://www.ii.uni.wroc.pl/~tju

Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw socjalnych

Andrzej Raczyński

dr hab. Andrzej Raczyński

email Andrzej.Raczynski(at)math.uni.wroc.pl

godziny urzędowania dyżur zawieszony

wwwhttp://www.math.uni.wroc.pl/~aracz

Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u

Byrka

dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr.

email Jaroslaw.Byrka(at)ii.uni.wroc.pl

godziny urzędowania dyżur zawieszony

www http://www.ii.uni.wroc.pl/~jby

Prodziekan ds. naukowych

Piotr Biler

prof. dr hab. Piotr Biler

email Piotr.Biler(at)math.uni.wroc.pl

www http://www.math.uni.wroc.pl/~biler